TECNOLOGÍA I SOCIETAT 5(7)

La tecnologia (conjunció de dues paraules gregues: ΤεΧνολόϒος, art i λόϒος, tractat) és l’aplicació d’un conjunt de coneixements i habilitats amb un clar objectiu: aconseguir una solució que permeti a l’ésser humà de resoldre un problema determinat i satisfer una necessitat concreta. Podem trobar un ampli nombre de modalitats o disciplines tecnològiques com la informàtica, la robòtica, la neumàtica, l’electrònica, la domòtica

… per tant, com podem veure, la tecnologia està present en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana: des d’un aparell electrònic, passant per la roba i el calçat que portem, i fins i tot, en la nostra alimentació.

En el tema que ens ocupa, la podem entendre com una apli- cació pràctica del coneixement generat per la ciència. És a dir, per una necessitat per resoldre i un problema per solucionar, els investigadors analitzen la qüestió i treballen fins aconseguir un material o un aparell prototip que permeti abordar-ho. La tecnologia té la seva part positiva ja que pot millorar la productivitat del treball humà i dismi- nuir els esforços físics, incremen- tant la qualitat de vida de la població, però també fent-ne un ús incorrecte pot abocar-nos a desastres com la contaminació del medi ambient i la desocupació.

…………A.S…………
-Ampa Can Planas-

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.