La nova Ordenança de Convivència i Civisme comença a aplicar-se al municipi

L’Ordenança General per a la Convivència i el Civisme de Barberà del Vallès, ha estat aprovada definitivament pel Ple Municipal del 26 de març de 2010 amb el suport i el consens de gairebé tots els grups polítics que formen el consistori.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant aquesta Ordenança General per a la Convivència i el Civisme, pretén dotar-se d’un instrument vàlid i actualitzat que, sens dubte, permetrà avançar en direcció de fer que la nostra ciutat sigui, de manera gradual, més amable, acollidora i sostenible, per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià. I neix amb la voluntat manifesta de promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat, i, alhora, garantir els drets i deures de la ciutadania, de manera que això permeti gaudir dels espais públics i fer-ne un ús correcte, i incentivi actituds cíviques que contribueixin a generar el sentiment de pertinença de la comunitat, respectant els principis bàsics d’igualtat i de no discriminació.

L’Ordenança General per a la Convivència i el Civisme és un dels productes resultants del desenvolupament del Pla de Convivència i Civisme de Barberà del Vallès 2009-2011, aprovat per Ple Municipal del mes de novembre de 2009.

L’Ordenança General per a la Convivència i el Civisme ens ha de servir també com a punt d’inflexió a partir del qual iniciar un procés d’actualització de les diferents normatives d’aplicació en l’àmbit municipal – amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queda derogada expressament l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern- que tenen a veure amb la relació entre les persones, la natura, la qualitat de vida i el respecte al patrimoni col·lectiu.

Tot plegat amb un únic horitzó: millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès.

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.