Investigació dels incendis forestals a Catalunya

Joan Sesé, Agent Major Rural, ha vingut a l’Aula per a informar-nos sobre els incendis forestals, l’ investigació de les seves causes, prevenció , normativa i legislació.
Hi ha una causa clara d’incendis a Catalunya: el clima mediterrani. Al Mediterrani els incendis cremen amb molta virulència, perquè a l’estiu fa molta calor i els combustibles s’eixuguen. Pot ser semblant a Austràlia i a Xile.
En tot cas la natura té les seves estratègies com el pi pinyoner que, si hi ha foc, les pinyes surten llançades lluny de l’incendi. les alzines tornen a rebrotar, etc.
Els incendis han augmentat actualment al mateix ritme que han augmentat la població, els cotxes, les carreteres, els excursionistes, etc.
Un foc és una reacció química anomenada combustió en la que intervenen: el combustible, la matèria que es crema, habitualment l’oxigen de l’aire, i la calor per iniciar i propagar la combustió. Aquests tres elements constitueixen l’anomenat TRIANGLE DEL FOC.
Els factors de propagació del foc són : el combustible, el temps atmosfèric i la topografia.
Ens va informar amb tot luxe de detalls de tipus tècnic sobre aquests tres elements i els seus comportaments als incendis.
Les causes poden ser naturals o antròpiques (provocades per l’home). Les segones són més incidents a la Conca mediterrània.
També vam parlar de la neteja dels boscos, de la manca de les franges de protecció i seguretat, així com de la falta de manteniment que exerceixen els molts propietaris privats dels boscos mediterranis.
Va mencionar l’avantatge que suposaria l’aprofitament forestal per a produir biomassa com a combustible i d’altres aprofitaments.
Cada vegada l’ investigació de les causes es fa de manera més acurada i científica i, desprès d’analitzar les dades recollides, es fa un atestat o informe pericial i, si cal, es produeix un judici oral.
Existeix una legislació sobre incendis de l’Estat espanyol i altra de la Generalitat. Entre elles no poden haver contradiccions, però la Catalana és més exigent.

Pilar Gimeno

Publicat a General