Introducción al software DeduceR

Entrada compartida per

Conferenciante

Oliver Valero – Coordinador área consultoria Servei d’Estadística Aplicada, UAB

Día y hora:

Jueves 27 de septiembre de 2012 a las 11:30h

Lugar:

C5b/031, Facultat de Ciències, campus de la UAB.

Duración:

1 hora aproximadamente

Idioma:

Catalán

Inscripción:

La asistencia a este seminario es gratuita.
Para poder asistir a este acto es necesario rellenar el formulario de inscripción que encontrareis al siguiente enlace

Abstract:

Deducer: An R Graphical User Interface (GUI) for Everyone
En aquesta sessió es presentaran les funcionalitats bàsiques de Deducer, un programa estadístic d’ús lliure dissenyat com a alternativa al software estadístic comercial com ara SPSS, JMP o Minitab.
Deducer permet manipular bases de dades i realitzar anàlisis estadístiques mitjançant un sistema de menús fàcil d’utilitzar.
Disposa d’un editor de dades semblant a un full de càlcul on visualitzar i editar bases de dades.
Està dissenyat per ser utilitzat amb la consola de R basada en Java (JGR), tot i que suporta altres entorns de R (per exemple, Windows i Rgui RTerm).

Publicat a Notícies