Informació sobre convocatòria subvencions per a entitats durant l’any 2020

Informar-vos que la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a projectes i/o activitats realitzades per les entitats sense finalitat de lucre per a aquest any 2020, va ser aprovada per la Junta de Govern Local el dia 11 de març de 2020.

Davant l’actual situació d’emergència de salut pública en relació a la malaltia del coronavirus COVID-19, atenent que el període d’informació i presentació legal de sol·licituds de subvencions no començarà fins que es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), comentar-vos que de moment tenim retinguda dita publicació fins que no finalitzi l’estat d’alarma.

És per això que, des d’aquest Ajuntament hem acordat avançar-vos els annexos que haureu de presentar per sol·licitar els ajuts econòmics i/o infraestructurals. D’aquesta manera, alguns i algunes de vosaltres podreu aprofitar aquest temps de confinament per emplenar la documentació sol·licitada.

Els annexos els podeu trobar en el següent enllaç:

Concessió de subvencions per a la promoció de programes d’activitats realitzats per entitats sense finalitat de lucre

Publicat a Destacats Etiquetat amb: ,