I+D+i (Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica)

Cada vegada més, la investigació o recerca busca una justi- ficació, una raó de ser i una motivació real pel seu esdevenir, és a dir, una possible aplicació que permeti als individus i a la societat gaudir d’aquest nou descobriment i per tant, que millo- ri el seu desenvolupament. Si a això afegim que aquest cone- ixement aplicat pot ser una font d’innovació, i per tant una font de generar riquesa, el cercle estarà tancat. Ja sabem perquè aquestes tres idees han d’anar juntes i les polítiques han d’estar adreçades a la I+D+i (Investigació més Desenvolupament més innovació).

De vegades la innovació pot arribar de manera casual (per exemple, el descobriment de la penicil•lina), però és evident que amb un mètode sistemàtic, és a dir, fent investigació per millorar el desenvolupament, tindrem un focus d’innovació, i podrem generar més riquesa sense esperar que la sort arribi.

Si tenim en compte els nous reptes que es planteja la societat, considerem els compromisos que tenim amb el nostre planeta i dirigim la recerca aplicada cap a un desenvolupament sostenible, la innovació, i per tant el negoci generat, anirà adreçat a aquests nous reptes i podrem aconseguir una societat més respectuosa amb el medi, més compromesa amb el seu entorn, més participativa i en definitiva més feliç.

…………A.S…………
-Ampa Can Planas-

Nota: amb aquest article s’acaba la sèrie que vam començar el passat 24 de desembre 2012, sobre “Ciència i Innovació”.

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.