ASOCIACIÓN DEPORTIVA BOXKARATE

Imatge de complement

C/ Galicia, 15 (08210)
http://adboxkarate.blogspot.com

Publicat a

ASOCIACIÓN GRUP DE TEATRE LA LLAUNA

Ctra. de Barcelona, 168 (08210)
http://grupteatrelallauna.barbera.ppe.entitats.diba.cat

Publicat a

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES DE BARBERÀ (ADAB)

Imatge de complement

(08210)

Publicat a

ASOCIACIÓN POR EL RESPETO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (ARCA)

C/ Santa Bàrbara, 30 (08210)

Publicat a

ASSEMBLEA CRISTIANA DE BARBERÀ DEL VALLÈS

logotip de l'entitat

C/ Consell de Cent, 53 (08210)
http://www.ibarbera.com

Publicat a

ASSOCIACIÓ ACORD

logotip de l'entitat

Casal de Cultura. C/ Nemesi Valls, 35 (Aula de les Dones) (08210)
http://www.acordlgtb.org

Publicat a

ASSOCIACIÓ APODERA LA DIVERSITAT

C/ Arquitecte Gaudi, 20, baixos (08210)

Publicat a

ASSOCIACIÓ ARTE PURA CAPOEIRA

C/ Grugliasco, 65 (08210)
http://artepuracapoeira.barbera.ppe.entitats.diba.cat

Publicat a

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA IMAGINART

logotip de l'entitat

Av. Generalitat, 87. Local 8 (08210)

Publicat a

ASSOCIACIÓ AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Imatge de complement

C/ Marquesos de Barberà, 125 (08210)
http://aextensiouniversitaria.barbera.ppe.entitats.diba.cat

Publicat a