EINES PER AL CÀLCUL D’EMISSIONS DE CO2: GUIA I CALCULADORA

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha actualitzat la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la Calculadora.

La Guia inclou els últims factors d’emissió disponibles, i serveix per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, així com les emissions fugitives de gasos fluorats, de qualsevol organització, com per exemple administracions públiques, ajuntaments i particulars. També inclou un annex per estimar les emissions associades a la celebració d’esdeveniments, i un exemple d’estimació d’emissions en ens públics.

La Calculadora permet obtenir les emissions automatitzadament a partir dels factors d’emissió que recomana la Guia.

Ambdues eines s’actualitzaran cada 1 de març de l’any vigent amb les últimes dades disponibles. Igualment, la intenció d’aquesta Guia és servir com a base de càlcul en el Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

– AMPA CAN PLANAS –

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.