Marie Curie, dona de ciències

En aquesta conferència parlarem de la dona única i solitària que va descobrir el radi, veurem la seva imatge heroica a partir de recerques en el seu arxiu i la relectura dels seus textos biogràfics i autobiogràfics


Publicat a