El futur d’Europa: Integració o decadència

Cal repensar Europa per fer-la més plural, i per acostar-la als pobles que la componen per fer front als reptes d’un món globalitzat. Cal més democràcia, més participació efectiva de la gent i més justícia social. Tan sols així Europa assolirà la seva fita.


Publicat a