DESENVOLUPAMENT SOCIAL 4(7)

El desenvolupament, entès com un terme general, és un in- crement, ampliació o augment d’alguna característica física o intel•lectual, però si concretem i parlem de desenvolupament econòmic, s’entén com un procés on les condicions de bens i serveis estan en creixement i a l’abast de tots els grups socials d’una comunitat.

Per aconseguir UNA SOCIETAT AMB UN BON DESENVOLUPA- MENT ECONÒMIC, s’han de pensar en aquelles mesures ma- croeconòmiques que estiguin dirigides a millorar les condicions de vida de les societats i per tant, que cobreixen el desenvolu- pament humà (necessitats econòmiques, però també intel•lectuals i culturals).

Actualment, un dels més nomenats és el desenvolupament sostenible, amb aquest creixement hem d’aconseguir millorar les condicions de vida actuals, sense arriscar els recursos naturals de les futures generacions. Per aconseguir-ho hem de fer que societat, medi ambient i economia convisquin de forma harmoniosa, sense valorar una per sobre de les altres, ja que això podria ser la causa d’un desastre.

……….A.S ………..
-Ampa Can Planas-

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.