DARWIN va canviar la nostra visió del món

El professor Francesc Lozano va parlar amb entusiasme de la figura de Darwin qui va revolucionar la nostra visió del món.

Abans de Charles Darwin (1809-1882) per explicar l’origen de les espècies es limitaven a agafar el Gènesi, que és un llibre poètic, que s’accepta per Fe i no s’ha d’agafar al peu de la lletra. Actualment el Vaticà ja accepta l’origen de les espècies i l’origen de l’home amb reserves.

Alguns antecessors de les teories de Darwin van ser:

 – Georges Cuvier. (1769-1832).  Era fixista (en aquest mon no canvia res) i catastrofista ( les catàstrofes són las que provoquen els canvis). Acceptava el moviment, però no els canvis. Segons ell les espècies estaven fetes des del principi.

 – Jean-Baptiste Lamarck. (1744-1829) .Crea el concepte “biologia” i elabora la primera teoria de l’evolució.

-“Hi han agut canvis a la vida que no hi eren abans.” “La funció crea l’òrgan” . Per exemple les girafes desenvolupen el coll per necessitat de menjar quan desapareixen els arbres baixos. Aquesta teoria té un problema : Com es transmeten aquests canvis de pares a fills ? La Genètica no accepta Lamarck.

Thomas Malthus.  (1776-1834) Va ser un economista que va influir amb el pensament de Darwin. Malthus afirmava que la població creix de forma geomètrica i en canvi els recursos   alimentaris ho fan d’una forma aritmètica. Això comporta que els aliments i l’espai escassegin i, per tant, s’acabi generant una lluita per la subsistència.

CHARLES DARWIN. (1809-1882) La seva vida canvia quan fa un viatge amb la Universitat de Cambridge el 27-XII-1831 com dibuixant i naturalista. Es va enrolar al Beagle i  el  viatge va durar cinc anys .Agafaven mostres  i feien dibuixos .

Aquesta experiència del viatge es va publicar en una revista. Es comencen a veure indicis del que seria l’Evolució: “…

Darwin es casa amb la seva cosina Emma. Van perdre una filla als 4 ó 5 anys i diuen que es va allunyar de Deu.  Ja no l’importa tant dir determinades coses. Al juliol de 1839 deia “Estic pensant en el primer arbre de la vida”.

A.R.Wallace.  (1823-1913). Va ser un geògraf, botànic i naturalista… Va ser conegut per haver arribat al concepte de selecció natural, central en la teoria de l’evolució, simultàniament però independentment de Charles Darwin.

El 1858 va remetre un article a Darwin per a la revisió. Quan aquell el va llegir , es va trobar amb el que va calificar com el millor resum de les seves idees des de feia més de vint anys. Finalment van fer una presentació pública davant la Societat Linneana de Londres sobre l’origen de les espècies, acreditant a Darwin  i a Wallace com a co-descubridors.

Ambdues teories tenen algunes diferències; la més important és que Wallace diu que l’Evolució no afecta a l’home i Darwin diu que sí.

Darwin va escriure “L’evolució de les espècies”:

  1. La capacitat substancial dels essers vius de presentar variacions avantatjoses o no per a la competència malthusiana.
  2. Com a resultat de la competència, té lloc la selecció natural que afavorirà a aquells individus amb variacions avantatjoses i tendirà a eliminar els menys eficaços en la consecució dels recursos.

Per exemple, si apareix un animal amb el coll llarg, que li permet arribar a les fulles dels arbres  més alts, a les quals  no arriben els altres animals, això afavorirà la persistència d’aquesta nova espècie.

A Liverpool, per efecte de  l’ Industrialització, la terra va passar de verd a negra.  Desprès d’un temps, les papallones grogues-verdoses van desaparèixer i van ser reemplaçades per altres de negres. Les papallones grogues sobre la terra negra són preses fàcils pels depredadors i acaben desapareixent, en canvi, si apareix una papallona negra, al mimetiçar-se  amb la terra negra, tindrà més possibilitats de viure i de reproduir-se.

Com poden sortir aquests nous animals?  Per la mutació genètica dels seus pares.

El 1871 Darwin  va publicar”L’origen de l’home, i la selecció en relació al sexe”. Ja era molt gran i va decidir enfrontar-se a l’Església Anglicana  i en general a la societat de la seva època dient que l’Home ve del mico, que també és el resultat d’una evolució.

Moltes coses ens uneixen a l’Evolució: el nostre ADN i el dels goril·les coincideixen en un 99% .

Una Història meravellosa és l’origen de la vida des dels peixos, les plantes, els grans rèptils… Els grans triomfadors de l’Evolució van ser  els mamífers, les plantes i finalment L’HOME.

 

Pilar Gimeno

 

Publicat a General