CIÈNCIA i SOCIETAT 2(7)

La Ciència (del llatí “scientia”) es defineix com un conjunt de coneixements objectius sobre certes categories de fets, ob- jectes o de fenòmens, que està basada en lleis comprovables i en una metodologia d’investigació pròpia.

Podem parlar de l’Astronomia i de la Filosofia, com dues de les ciències més antigues i la Nanociència com una de les més recents.

De les ciències formals : Sense un contingut concret, les Mate- màtiques, la Lògica…
De les ciències naturals : la Biologia, la Química, la Geologia…
De les ciències socials : la Història, l’Economia, la Demografia, l’Antropologia…
De les ciències bàsiques : la Física, la Llengua…
De les ciències aplicades : la Medicina, el Dret… i
De les ciències relacionades : Biogenètica, Sociolingüística …

LA CÈNCIA ESTÀ CADA VEGADA MÉS PROPERA A LA SOCIETAT.–

Per una banda, l’augment del nivell cultural de la societat fa que la ciència sigui més compren- sible i per tant, desperti el nostre interès; i per l’altra, la ciència està agafant un compromís versus la societat, de manera que intenta d’alguna forma beneficiar-la i busca en els seus descobriments una aplicació que millori la nostra vida. No hem d’oblidar però, que la

RELACIÓ ENTRE LA CIÈNCIA I LA SOCIETAT HA DE SER LLIURE, ha de permetre poder de- senvolupar el paper crític i no instrumental que ha de tenir la ciència i ha de poder enriquir la democràcia plural.

……….A.S ………..
-Ampa Can Planas-

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.