BASES CONVOCATÒRIA 2014 DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR

Us informem i adjuntem, tot seguit, les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ENTITATS en l’exercici 2014, publicades el divendres 28 de febrer al DOGC ( núm. 6572).

 El període per a presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució, per tant, el termini s’inicia demà i finalitza el 20 de març (inclòs).

Els formularis per presentar-se a aquestes convocatòries els trobareu a la web del departament de Benestar Social i Família.

Publicat a Notícies