BARBERÀ DEL VALLÈS PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT CROMA

Un total 60 infants barberencs de diferents edats de les escoles Can Serra , Miquel Martí i Pol i del Bosc es veuen beneficiats de tallers d’estudi assistit.

Tres escoles de Barberà del Vallés participen en l’edició d’enguany del Programa Croma, un projecte que porta a terme la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el qual s’ofereix voluntariat per dur a terme tallers d’estudi assistit a infants i joves.

El Programa CROMA acompanya, mitjançant estudiants/es universitaris/es, nens/es i joves que, per les seves circumstàncies socioculturals o personals, o per la falta de competència educativa, no estan assolint els objectius escolars. Aquests infants i joves, requereixen un suport més personalitzat, ja que sovint les seves famílies no els poden oferir a casa un entorn i un seguiment òptims per a fer les tasques escolars. Per aquest motiu, la UAB ofereix als municipis de la comarca del Vallès Occidental aquest programa que treballa amb doble objectiu. Per una banda, oferint a infants i joves noves opcions de futur ajudant-los en els seus estudis, i per una altra, contribuint a la formació dels estudiants universitaris voluntaris aprenen i assolint capacitats d’anàlisi i d’actuació davant de situacions de desigualtat social i diversitat.

A Barberà del Vallès el projecte CROMA s’està desenvolupant durant aquest curs escolar 2013-2014 i en ell participen les escoles de Can Serra, Miquel Martí i Pol i del Bosc. Els centres de primària acullen dues sessions setmanals dels tallers d’estudi assistit dels que es beneficien un total de 60 nens i joves de diferents cursos escolars (3r, 4t, 5è i 6è). Els infants, conduïts per dos voluntaris universitaris, assoleixen entre altres aspectes, a ser autònoms en l’organització i priorització de les seves tasques, o valors tan bàsics com el treball inclusiu i en equip. A més, aconsegueixen aprendre tècniques i hàbits d’estudi i de treball que podran desenvolupar al llarg de la seva vida formativa.

Els tallers, que es desenvolupen habitualment en un entorn de treball relaxat i diferent de l’aula, tenen com a objectius prioritaris no tan sols donar suport als alumnes en tasques escolars, sinó també afavorir la integració dels joves a classe, i la seva motivació. Els voluntaris treballen de forma cooperativa amb tota la classe diferents activitats com: seguiment de l’agenda escolar; acompanyament en la realització de tasques escolars (explicant, resolent dubtes…); orientant-los en la presentació de treball recolzant-se en les noves tecnologies (cerca d’informació, accedint a recursos educatius…); així com d’altres dinàmiques basades en la lectura dirigida, l’escriptura tutelada o les converses temàtiques.

A Barberà participen un total de 12 voluntaris i voluntàries, que acompanyats d’un coordinador, realitzen un seguiment i l’avaluació de l’assoliment d’aquestes tasques i valors de treball de forma conjunta amb professors i famílies.

Per tal d’agrair el seu voluntariat i la seva implicació amb els joves i infants barberencs, els i les universitaries van ser rebuts en l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per l’Alcaldessa de la ciutat, Ana del Frago, i la regidora del Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme, Elvira Maza. Ambdues van destacar la gran tasca que desenvolupen els voluntaris, no tan sols pel seu treball formatiu i educacional, sinó en el treball social.

El Programa CROMA s’impulsa a la nostra ciutat a través del Pla Educatiu d’Entorn i el Programa de Voluntariat, resultat de les polítiques transversals entre les regidories d’Educació, Benestar Social i del Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme del consistori barberenc.

Publicat a Notícies