BARBERÀ CELEBRA LA II JORNADA D’ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ

Durant la trobada es va presentar la diagnosi del voluntariat barberenc.

El passat dissabte, Barberà del Vallès va acollir la 2ª edició de la Jornada d’Associacionisme i Participació, una trobada amb associacions i ciutadania que ha estat organitzada per la regidoria de Participació de l’Ajuntament de la ciutat.

La jornada, convertida en un espai de reflexió, debat i intercanvi d’idees i treball entre les associacions, ha tingut com a objectiu facilitar eines per enfortir el teixit associatiu i fomentar la participació ciutadana. Aquesta segona edició s’ha centrat exclusivament al foment del voluntariat per tal d’estimular la creació d’aquest tipus accions entre les pròpies entitats i promoure entre elles i els seus membres la participació, solidaritat i el pluralisme com a element d’inclusió i de cohesió social.

L’Ajuntament, que durant aquest any ha realitzat diverses accions per fomentar i impulsar la pràctica del voluntariat entre el teixit associatiu del municipi, va convidar a diversos especialistes  que treballen en diversos projectes d’acció comunitària.

La presentació de la jornada va anar a càrrec de l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago i de la regidora de Programes Transversals, Elvira Maza, les quals, a més d’agrair l’assistència i l’interès dels participants, van destacar la importància del treball col·lectiu que realitzen les entitats. Som conscients de la tasca comunitària que feu les entitats i l’ajuda que com a persones i com organitzacions oferiu“. “La dimensió col·lectiva posa de manifest el compromís per voler millorar la societat, un aspecte imprescindible per les persones que treballen pels altres“.

L’Alcaldessa de Barberà va destacar que des de l’Ajuntament s’intenta treballar i gestionar accions de caire voluntari: “hem d’ajudar a la resta i les nostres entitats ho realitzen. Nosaltres treballarem perquè el nostre teixit associatiu continuï fent el millor per la ciutat”.  Elvira Maza, per la seva banda, va posar en èmfasis en treball que s’ha de realitzar en èpoques com les actuals: Davant la crisi, tenir en compte el voluntariat i estimular-lo, és una oportunitat, però també una responsabilitat”.

La regidora, Elvira Maza va donar pas i moderar la taula rodona, formada per la cap del Servei de Promoció i Associacionisme i el Voluntariat, subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, Eva Ribera; del director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, acció social als barris, Enric Canet; i del director de la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Prat.

Eva Ribera, va oferir alguns dels detalls de la nova Llei de Voluntariat de Catalunya,  com a experta  que ha participat en la seva elaboració. La Llei de Voluntariat de Catalunya, que es troba en fase d’aprovació parlamentaria, “posa les bases per definir el concepte jurídic de voluntari i delimitar-ho, i diferenciar-ho amb els diferents tipus d’accions de participació i de col·laboració ciutadana”. Va recordar que la llei “no és una iniciativa de l’administració sinó del Consell de Voluntariat. I això posa de manifest la necessitat i la demanda de la societat d’una regulació”.

Per la seva banda, Enric Canet, va oferir el concepte de voluntariat definint-lo com “aquell moviment que a través de l’associacionisme s’implica en el teixit social”. Canet, a més, va oferir la importància històrica del voluntariat sent aquell que en el passat “va posar les bases d’estructures d’estat”. “Les necessitats dels més vulnerables es comença a cobrir quan el teixit civil i social comença a organitzar-se” per “arribar i oferir serveis a allò a on no arriba l’estat”. “El moviment cooperatiu català sempre ha estat diferent respecte a la resta de l’estat. Esplais, escoltes, casals i esbarts, són els primers que s’impliquen en la formació d’estructures que no existeixen o que cal reforçar-les per millorar la vida de la gent de carrer” .

Elvira Maza, com a moderadora, va posar sobre la taula diverses qüestions per a ser debatudes. Una d’elles va ser la formació en el voluntariatsent un aspecte clau en els nostres joves“. D’aquesta manera, la regidora va donar pas a Jordi Prat, director de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) que va explicar un dels projectes que la Fundació porta a terme a tres escoles de la ciutat, el Programa de voluntariat Croma, on un grup d’alumnes universitaris realitza tallers per a infants que necessiten d’un acompanyament per assolir els seus objectius escolars. “Des de la FAS tenim un repte i és formar als joves que s’estan formant, en els valors fent-los sensibles de la nostra realitat social. Tots som professionals, però també som ciutadans, i com a tal, hem de fer alguna cosa pel nostre entorn. I això, és el que intentem que els joves estudiants coneguin. Nosaltres els formen perquè siguin particeps, que siguin crítics  amb la nostra societat”.

Els i les participants a la jornada van poder preguntar als experts sobre diverses qüestions que a ells, com a membres d’entitats, els preocupaven com per exemple, com fer participar en les seves entitats i tasques voluntàries a determinats col·lectius, o com aconseguir col·laboracions amb altres organitzacions que desenvolupin la mateixa tasca, una forma d’ampliar horitzons i de donar a conèixer el repte.

Després del debat es va donar pas a Pau Vidal i Montse Fernández, director i investigadora de l’Observatori del Tercer Sector, institució encarregada de la realització de la diagnosi i dinamització del voluntariat de Barberà del Vallès. L’anàlisi va ser realitzada per conèixer la situació de les entitats i col·lectius, així com identificar les actuacions i antecedents, i impulsar la pràctica del voluntariat entre la població “amb l’objectiu de crear els canals per poder iniciar un projecte solidari“.

Pau Vidal va realitzar la introducció de l’estudi, contextualitzat i explicant la trajectòria del tercer sector social de Catalunya, així com explicant alguns dels aspectes concrets de la ciutat. “Barberà és un municipi en canvi constant. La seva població s’ha triplicat en dues dècades”, fet que fa que el seu teixit associatiu tingui unes determinades particularitats. “És jove, són d’àmbit municipal o inferior, és a dir, el seu radi d’acció és Barberà, i les persones que les formen són sòcies o voluntàries”.  Tanmateix, Vidal va explicar que gran part de les entitats del nostre municipi estan “diversificades per segments d’edat i per cicle de vida”. Són entitats juvenils, familiars, de gent gran, i que desenvolupen tasques concretes segons el col·lectiu pel qual treballen.

Montse Fernández va ser l’encarregada d’explicar el procés d’anàlisi realitzat amb la metodologia DAFO, que analitza les seves característiques internes, les febleses i fortaleses, i la seva situació externa,  amenaces i oportunitats. Va destacar que Barberà té un teixit associatiu jove, un gran moviment juvenil, els seus integrants són fidels, treballen en xarxa, però que a la vegada, cal potenciar el seu rol, i ampliar la seva base social. Tanmateix Fernández va explicar que a la nostra ciutat “existeix una visió polititzada d’algunes entitats i que hi ha una visió confusa del voluntariat“. Malgrat això, “l’Ajuntament és un ens facilitador. Té una voluntat i impulsa la democràcia i la participació activa de la ciutadania de Barberà“, fet que ajuda i recolza a la diversificació i potencia l’ampliació del teixit associatiu i de les seves tasques.

L’Ajuntament va encarregar a l’Observatori la realització d’un procés participatiu per la creació del Punt de Voluntariat, on s’estableixi entre d’altres, mitjançant un “procés participatiu i amb un diàleg constructiu“, els reptes. “La voluntat del consistori és continuar tenint una vida associativa rica, on la democràcia, i la participació interna de les entitats sigui la base, i el voluntariat el principal punt impulsor” .

Cal destacar que a mig matí es va realitzar el treball en grup, un moment on la reflexió i l’intercanvi d’idees es va posar de manifest, i on els participants van explicar els objectius i les eines que realitzaven per implicar als seus membres i incentivar a la ciutadania en la participació dels seus projectes.

El punt final a la jornada, el va posar la regidora, Elvira Maza, la qual va manifestar el treball que desenvolupa el teixit associatiu, així com el que realitza el consistori barberenc per potenciar-lo. “Les entitats faciliten i canalitzen la participació ciutadana i garanteixen una societat forta, plural i amb capacitat per donar resposta. L’Ajuntament no pot, i no vol, romandre passiu, per això ha d’impulsar processos i estratègies per treballar en l’enfortiment i empoderament de l’associacionisme i del voluntariat organitzant jornades i espais de treball col·laboratiu.”

Durant la jornada es va recordar als participants que poden inscriure’s al Curs d’Iniciació al Voluntariat que s’organitza durant diverses setmanes a la Torre d’en Gorgs.

Publicat a Notícies