APROVACIÓ DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CIVISME PER A L’ANY 2012 I LA MEMÒRIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS DE CIVISME 2011

El passat 8 de març la Junta de Govern Local va aprovar el Programa Municipal de Civisme i la Memòria Municipal d’Activitats de Civisme 2011.

Aquest programa recull les accions que l’Ajuntament de Barberà del Vallès desenvoluparà durant aquest any, directament o de forma coordinada amb altres departaments municipals i institucions, amb l’objectiu d’avançar en el camí cap a la millora de la convivència i el civisme, des de la corresponsabilitat i assumint els drets i deures en l’exercici de la plena ciutadania.

El programa, que ja podeu consultar, està dividit en 5 àmbits de treball: Mediació i Convivència; Educació per a la Convivència i Civisme; Garantia de drets i deures de la ciutadania; El Pla Estratègic de Convivència i Civisme i la transversalitat de les actuacions municipals i el Programa de Voluntariat.

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.