AGENTS RURALS:Organització, estructura i …

Molt llarg és el seu nom: Cos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, però més “llargues”encara són les seves obligacions  i projectes.

Un entusiasta agent, Josep Mª Soler, ens explica què és el Cos, ens dona molts consells i moltes recomanacions.

Déu n’hi do! És l’organisme que vetlla per la protecció del Medi Ambient per terra, aigua i aire. Només són 500 per a tota Catalunya que és molt forestal i té molta costa, rius, llacs i molta fauna,etc.

Ja al 1868 es va crear la Guarderia Rural.

Després al 1914-23 la Mancomunitat de Catalunya va crear el Servei Forestal Català.

Al 1971 es va crear ICONA .

Finalment, al 2003 es va crear l’actual Cos d’Agents Rurals.

La seva funció és vigilància, inspecció, control i col·laboració en la gestió del Medi Ambient.

Ells donen molta importància a la prevenció:

–          Vigilar els incendis i investigar les seves causes.

–           Protegir les espècies davant l’actuació de caçadors i pescadors.

–          Vigilar els espais naturals protegits i la biodiversitat (ús social i motoritzat) .

–          Prevenir els allaus.

–          Protegir el paisatge i el Patrimoni Cultural existent al medi natural.

–          Vigilar les contaminacions d’aigües, cremes de residus,etc.

–          I més que res l’Educació Ambiental .

Tenen grups de suport per actuacions que requereixen l’ús de tècniques d’escalada, d’esquí o de presa de dades nivometeorològiques . També grups de suport marí i grup de suport de fauna i flora. Sovint fan intervencions amb animals.

Una informació que m’ha semblat curiosa és que les seves intervencions es fan igual tan si es tracta d’un medi de propietat pública com privada.

Encara que hi ha gent que no els considera cossos policials, és un cos similar que pot actuar com a tal.

Per conèixer les seves recomanacions seria molt interessant visitar la seva pàgina web

 

Pilar Gimeno

 

Publicat a General