Entrada compartida per PENYA BARÇA BARBERÀ DEL VALLÈS

Penya Barça Barberà
                                                               CONVOCATÒRIA
                                                 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
De conformitat amb el que disposa el art 10 dels estatuts de la penya barça barberà, la junta directiva, acorda celebrar la junta general de socis el pròxim diumenge dia 22 de març a les 19 hores en primera convocatòria, i en el seu cas, a les 19:30 en segona convocatòria al local de la penya, a doctor moragues 168.
Ordre del dia:
-Examen i aprovació, si s´ escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut, any 2014
-Assignació del nou president de la penya i formació de la nova junta directiva.
-informació sobre la possibilitat d’un proxim canvi de local.
-Aprovació ,si escau, de la memòria d’activitats de l’any en curs 2015.
-precs i preguntes

Barberà del vallés a 10 de març del 2015
Publicat a Notícies