Mes: febrer de 2008

CONCESSIÓ D?AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE PROMOGUIN, EN EL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS DURANT L?ANY 2008 PROGRAMES EN ELS ÀMBITS:

·LA IGUALTAT DE LES DONES ·L?ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA ·LA PROMOCIÓ DE LA SALUT ·LA PROTECCIÓ I EL BENESTAR DELS ANIMALS ·L?ATENCIÓ A LA POBLACIÓ NOUVINGUDA ·L?AFAVORIMENT DE LA COHESSIÓ SOCIAL ·L?ATENCIÓ A LA GENT GRAN ·EL LLEURE INFANTIL I

Publicat a General